මොනරාගලින් පොහොට්ටුවට අතිවිශිෂ්ඨ ජයක් (5/1)

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් අති විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා. ඒ මුළු ඡන්ද 208, 193ක් සහ 74.12%ක ප්‍රතිශයක් දිනා ගනිමින් මන්ත්‍රීධුර 5ක් ද, සමගි ජන බලවේගය ඡන්ද 54,147ක් සහ 19.28%ක ප්‍රතිශතයක් දිනා ගනිමින් එක් මන්ත්‍රී ධූරයක් ද දිනා ගත්තා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 3,444 (1.24%) ක් සහ ජාතික ජන බලවේගය ඡන්ද 11,429ක් (4.07%) දිනා ගත්තා.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 348744ක්.

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 301197ක් වන අතර ප්‍රතික්ෂේප වූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20312ක්.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 280885ක්

Recommended For You

About the Author: Editor