2020 වසර සඳහා අයවැයක් නැහැ – තවත් අතුරු සම්මත ගිණුමක් – මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්

2020 වසර සඳහා මෙතෙක් පරිපූර්ණ අයවැයක් ඉදිරිපත් කර නොමැති තත්ත්වයක් තුළ තවත් අතුරු සම්මත ගිණුමක් හරහා වසරේ ඉදිරි කාලය සඳහා වියදම් පියවා ගැනීමට නව රජය සූදානම් බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා පවසයි. ඔහු සදහන් කෙළ් ලබන මාසයේදී එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කියා සිටියේ මේ වසරේ අයවැයක් සැප්තැම්බර් පළමු වන දාට පෙර ඉදිරිපත් කළ නොහැකි බැවින් තවත් අතුරු සම්මත ගිනුමක් හරහා 2020 වස්රේ ඉදිරි මාස හතරේ වියදම් පියවා ගැනීමට නව රජයට සිදුවී ඇති බවයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා මෙසේ ද පැවසුවේය.

‘මාර්ග හා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා ගෙවිය යුතු බිල්පත් ගෙවීමට එමගින් පියවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා වගේම එම ව්‍යාපෘති නිම කිරීම සඳහා ගෙවිය යුතු වසරකට වැඩි කාලයක් ප්‍රමාද වී ඇති ඇස්තමේන්තුගත රුපියල් බිලියන 200 ක් මෙමගින් ආවරණය කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒත් මෙහිදී පැහැදිලිව කිව යුතුයි අතුරු සම්මත ගිණුමේ ප්‍රමාණය තවමත් කිව නොහැකියි. එය මෙම සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත තිබෙනවා‘

මෙහිදී මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පැවසූවේ 2021 සඳහා අයවැය නොවැම්බර් මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කරන බවයි.

Recommended For You

About the Author: Editor