20 වන සංශෝධනයට නිර්දේශ දෙන්න කැබිනට් අනුකමිටුවක්

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අවලංගු කිරීමටත්, 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමටත් අද (19) පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේදී අනුමැතිය හිමි වූ අතර 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අනු කමිටුවක් ද පත් කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.

එම කැබිනට් අනුකමිටුව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පිරීස්, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි, බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල හා කම්කරු අමාත්‍ය නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විතය.

Recommended For You

About the Author: Editor