අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයේ වැඩ භාරගනියි

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු  මහතා නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සභා වාරයේ ප්‍රථම රැස්වීම ආරමිභ වීමට පෙර, පෙ.ව. 9.00 ට පමණ  අද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරයේ  නිල වශයෙන්  සිය රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

මෙම අවස්ථාවට රජයේ මන්ත්‍රීවරු, රාජ්‍ය නිලධාරිහු, හා පාර්ලිමේන්‍තු විධායක නිලධාරීහු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් උණුසුම් ලෙස පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව, සිය කාර්යාලයීය ලිපිවලට අත්සන් තබමින් නිල කටයුතු ආරම්භ කළේය.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පසුගිය වසරේ ජනවාරි මස 03 වැනි දින සිට මාර්තු 02 දක්වා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස කටයුතු කළේය. ප්‍රනාන්දු මහතා වසර 2000 දී පාර්ලිමේන්තුවට පිවිස, කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර ඇතුළු රජයේ විවිධ වගකීම් රැසක් දැරූ පරිණත මන්ත්‍රීවරයෙක් වන හෙතෙම කුරුණෑගල, ශාන්ත ආනා විදුහලෙහි ආදි සිසුවෙකි . ඔහු වෘත්තියෙන් ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙයි.

Recommended For You

About the Author: Editor