සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවන්න ඉදිරි මාස 04ට රුපියල් මිලියන 167.64ක්

මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවාලීම සදහා ඉදිරි මාස 04ක කාලයට රජය රුපියල් මිලියන 167.64 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරයි. ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කළේ මේ සදහා කෙටිකාලීන ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් දැනටමත් සකස් කර ඇති බවයි.

මේ යටතේ සංචාරක ආකර්ශණීය ස්ථාන සංවර්ධනයට මිලියන 18.96ක් වෙන් කර තිබේ. කුරුණෑගල, මාතලේ, මන්නාරම, මහනුවර, අම්පාර, බදුල්ල හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක හදුනාගත් ආකර්ශණීය ස්ථාන 12 ක් සංවර්ධනය කරන බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ඊට අමතරව ප්‍රජා සත්කාරක සංචාරක ගම්මාන සංවර්ධන කටයුතු සදහා ද රජය විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබේ. ඉදිරි මාස 04 සදහා ද රජය විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබේ. ඉදිරි මාස 04 සදහා රජය මේ සදහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 2.88 කි. මේ යටතේ මෙදේරිපිටිය, හීල් ඔය, ඇටන්වල, බෝඹුරු ඇල්ල, හීලෝගම යන ගම්මාන වල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි.මෙම ගම්මාන විදෙස් සංචාරකයන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ඒම ගම්මාන වලට වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමට ද පියවර ගනිමින් පවතී.

ඉදිරි මාස 04 තුළ මීගමුව, මහනුවර හා කළුතර දුම්රිය ස්ථාන නවීකරණය කිරීමට ද පියවර ගැනේ. දිවයිනේ දුම්රිය ස්ථාන සංචාරක ආකර්ශණය සදහා දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ එය සිදුවේ. ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 14.50 කි. දැනටමත් සංචාරක අමාත්‍යාංශය මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇල්ල, හැටන්, ගාල්ල, බෙන්තොට, උණවටුන වැනි දුම්රිය ස්ථාන නවීකරණය කර තිබේ.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තු අධීක්ෂණය යටතේ පවතින මන්නාරම, කල්පිටිය හා මඩකලපුව යන පැරණි බලකොටු තුන සංවර්ධනය කිරීමට ද වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 29.40 කි. මීට අමතරව ඉදිරි කාර්තුවේ සංචාරක ක්ෂේ ත්‍රය සදහා උනන්දුවන තරුණ තරුණියන් පුහුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 29 ක් වෙන් කර තිබේ. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වුවද මේ වසර සදහා සංචාරක අමාත්‍යාංශය මගින් අභ්‍යාසලාභින් 1050 ක් පුහුණු කර ඇතැයි ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි. තවත් 1220කට පුහුණුව ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ. මෙම වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික්ක 14 ක ක්‍රියාත්මකයි.

Recommended For You

About the Author: Editor