ගොවි පවුලක මාසික ආදායම රු. 50,000ක් කරන ‘නිෂ්පාදන පොකුරු ගම්මාන අරඹයි’

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යා ඉදිරි දැක්ම යටතේ ස්වයං පෝෂිත ශ්‍රි ලංකාවක් ගොඩ නැගිමේ වැඩසටහන යටතේ පළමුවෙනි ‘නිෂ්පාදන පොකුරු ගම්මානය’ නාවලපිටිය දෙකිද ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය මහින්දා නන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි.

නිෂ්පාදන කෘෂිකර්ම පොකුරු ගම්මානය ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධයෙන් නාවලපිටිය දෙකිද අලුත්ගම ශ්‍රි ධර්මරාජ විහාරස්ථානයේ පැවති සාකච්ඡාවේදි අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේය.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ මහින්දා නන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ‘අපේ රජය බලයට පත්වෙලා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ ඉදි කරන පළමුවෙනි නිෂ්පාදන කෘෂිකර්මන්ත ගම්මානය ඉදි කරන්නේ නාවලපිටිය දෙකිද අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ. ජනතාව කෘෂිකර්මාන්තයට යොමු කරලා ආර්ථිකය දියුණු කරනවා.

නිෂ්පාදන කෘෂිකර්මාන්ත ගම්මානයේ විවිධ බෝග වගා කරනවා. තමුන්නාන්සේලාට අවශ්‍යය සියළුම දේවල් අපි ලබාදෙනවා. ඔබට අවශ්‍යය සියළු භාණ්ඩ මිල දි ගන්න වෙලදපොළ හදනවා අපි. ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍යය උපකරණත් අපි ලබා දෙනවා. ඔබ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩත් අපි මිල දි ගන්නවා ඒවට අවශ්‍යය මධ්‍යස්ථාන ඉදි කරනවා.

මෙම ව්‍යපෘතිය සදහා අපි විශාල මුදලක් වැය කරනවා. අපි ඔබට බිජ ලබා දෙනවා. ඔබ නිෂ්පාදනය කරාට පස්සේ එවා මිල දි ගන්නවා. අපි සත්ව පාලනය කිරිමට හැකි පවුල් සදහා කිරි ගවයන් සහ කුකුලන් ලබා දෙනවා. ඔබේ ඉඩමින් මාසේට පනස්දහස දක්වා හොද අදායමක් හොයන්න පුළුවන් හොද ව්‍යපෘතියක් මේක’ .

Recommended For You

About the Author: Editor