සන්නද්ධ බුද්ධි පුහුණු පාසල විවෘත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි බලකායේ බුද්ධි වෘත්තිකයන් සදහා පුහුණු සපයන සන්නද්ධ බුද්ධි පුහුණු පාසල අද දින (15) ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී, යුද්ධ හමුදාධිපති සහ කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා විසින් විවෘත කරන ලදි.

කරන්දෙණිය ප්‍ර දේශයේ ස්ථාපිත මෙහි අරමුණ වන්නේ ජාතික ආරක්ෂාවට පවතින අභියෝග වලට මුහුණ දීම සදහා හමුදා සහ අනෙකුත් ආරක්ෂක අංශ වල බුද්ධි වෘත්තිකයින් සුදානම් කිරිම හා පුහුණු කිරිමයි.

Recommended For You

About the Author: Editor