රුපියල යළි බාල්දු වෙයි !

ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ විකුණුම් මිල අද (22) ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට රුපියල් 199.18ක් ලෙස යළි ඉහළ ගියේය.
 
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෛනිකව නිකුත් කරන විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය අද (22) රුපියල් 199.18ක් ලෙසත් ගැනුම් අගය රුපියල් 194.31ක් ලෙසත් දැක්විණි.

2021 වසරේ ජනවාරි 1 වැනිදා සිට 19 වැනිදා දක්වා කාලයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපෙක්ෂව රුපියල සියයට 3.7කින් අවප්‍රමාණය වී තිබෙන අතර පසුගිය 2020 වසරේ අප්‍රේල් 6 වැනි දා ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 199.40ක් දක්වාත් අප්‍රේල් 8 වැනිදා 200.46ක් ලෙසත් විනියම අනුපාතය පහළ ගියේ ය.
 
එක්සත් ජනපද ඩොලරයට අමතරව ස්ටර්ලිං පවුමකට සාපේක්ෂව සියයට 3.5කින් ද යූරෝ මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව සියයට 2.1කින් ද ජපාන යෙන් මුදල් ඒකකයට සාපේක්ෂව සියයට 3.0කින් ද ඉන්දීය රුපියලට සාපේක්ෂව සියයට 3.8කින් අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

Recommended For You

About the Author: Editor