මහ බැංකුවෙන් වානිජ බැංකුවලට ‘සංවේදී නියෝගයක්‘

ඉදිරි මාස තුනක කාලය සඳහා වාණිජ බැංකු විසින් විදේශ විනිමය යොදාගෙන කරනු ලබන ගෙවීම් නතර කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ (25) නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ වාණිජ බැංකුවල පවතින විදේශ විනිමය සම්බන්ද ද්‍රවශීලතාවය ආරක්ෂා කරගැනීමේ පියවරක් වශයෙන් බවයි අදාළ නියෝගයේ දැක්වෙන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor