බාලිකා ක්‍රීඩිකාවන් සොයා යන මෙහෙයුම ඇරඹෙයි

කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නඟා සිටුවීමේ අරමුණින් දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩිකාවන් සොයා යෑම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සිදුකරගෙන යනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් තවත් පියවර අද (09 වැනිදා) සබරගමු පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආරම්භ විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් කැඳවුම්කාරිණී ලෙසින් කටයුතු කරන අප්සාරි තිලකරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරෙන මෙම වැඩසටහන යටතේ පළමු දිනය තුළදී එම දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති අවම පහසුකම් සහිත පාසල් 3 ක් වූ රත්නපුර ගංකන්ද මධ්‍ය මහ විදුහල, චන්ද්‍රිකාවැව, ජයන්ති මහ විද්‍යාලය සහ කොලොන්න ජාතික පාසල් මුල් කරගනිමින් මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

දක්ෂතාවයන්ගෙන් හෙබි සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුටම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ සමාන අවස්ථා ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිර්මාණය කර ඇති ‘ගමට ක්‍රිකට්’ වැඩසටහන යටතේ පැවැති මෙම වැඩසටහනේදී ක්‍රීඩාව සම්බන්ධවීමට බලාපොරොත්තු වන ක්‍රීඩිකාවන්ට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබාදීමට අමතරව පුහුණු කඳවුරු සහ තේරීම්වලට සම්බන්ධවිය හැකි ආකාරය පිළිබඳව පූර්ණ දැනුවත් කිරීමක් සිදුකරනු ලැබීය.

මෙම වැඩසටහන් ඒ ඒ විදුහල්වල,  බාලිකා ක්‍රීඩිකාවන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් සහ දෙමව්පියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකෙරිණ.

Recommended For You

About the Author: Editor