‘කාබනික පොහොර බෙදා හැරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියට’ කැබිනට් අනුමැති

පරිසර හිතකාමී කාබනික පොහොර බෙදා හැරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය යටතේ වී වගාව 2021 යල කන්නයේද ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්මගේ මහතා විසින් ඊයේ (22) කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.

Recommended For You

About the Author: Thusal