කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා රාජකාරි අරඹයි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එම්.බී රෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා අද (03) රාජකාරි ආරම්භ කළා.කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මීට එක්වුණා.

ගාල්ල හා නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ ඒ මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියෙක්.

කොළඹ සහ කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයන්හි විද්‍යාර්ථයෙක් වූ පුෂ්පකුමාර මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයෙකු ලෙස රාජ්‍ය සේවයට එක් වුණේ 1996 වසරේදී යි.එතැන් පටන් මේ දක්වා පරිපාලන සේවයේ කීර්තිමත් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ලෙස රාජකාරිය ඉටුකළ ඒ මහතා ආයතන රැසක අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ විශිෂ්ට රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්.

Recommended For You

About the Author: Thusal