ඉන්දීය ගොවි උද්ඝෝෂණ: ‘අපි මෝදි ආණ්ඩුවට තේරෙණ භාෂාවෙන්ම උත්තර දෙනවා’

කෘෂිකර්මික ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් යැයි කියමින් ඉන්දීය භාරතීය ජනතා පක්ෂ රජය විසින් ඉදිරිපත් කළ පනත් ඉවත්කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා ගොවීන් විසින් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා ව්‍යාපාරය තවත් අලුත් පියවරක් වෙත ගමන් කර තිබෙනවා.

ඒ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී භාරතීය ජනතා පක්ෂයට එරෙහිව උද්ඝෝෂණය කිරීමට තීරණය කිරීමයි.

ඉන්දීය ගොවි උද්ඝෝෂණවලට නායකත්වය දෙන ‘සමියුක්ට් කිසාන් මෝර්චා‘ (එස්කේඑම්) මහා මණ්ඩලය පසුගිය අඟහරුවාදා මැතිවරණ පවතින ප්‍රාන්ත හතරකට සහ එක් යූනියන් ප්‍රදේශයකට සිය කණ්ඩායම් යැවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මෙය භාරතීය ජනතා පක්ෂයට බලවත් හානියක් වන බවයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයින්ගේ අදහස වන්නේ.

භාරතීය කිසාන් සංගමයේ කණ්ඩායම් ප්‍රධානියා වන ප්‍රවීණ පන්ජාබ් ගොවි නායක බල්බීර් සිං රාජේවාල් තම නව තීන්දුව ගැන කරුණු පැහැදිලි කරමින් පැවසුවේ තමන් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සහාය ලබා නොදෙන නමුත් භාරතීය ජනතා පක්ෂයට ඡන්දය නොදෙන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.

‘‘ ඔවුන් කිසිදු පක්ෂයකට සහාය ලබාදෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාරතීය ජනතා පක්ෂයට ඡන්දය නොදෙන ලෙස ඔවුන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටීවි. මෝදි රජය ගොවීන්ට සාධාරණ ලෙස සලකන්නේ නැති බවත්, භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ප්‍රචාරයන්ට එරෙහි වන බවත් ඔවුන් ජනතාවට පවසාවි‘‘

“මේ ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්නේ මැතිවරණ, ඡන්ද, ආසනවල භාෂාව පමණයි. එබැවින් අප ඡන්ද විමසීමට ලක්වන ප්‍රාන්ත පහටම යනවා. බෙංගාලයේදී මාර්තු 12 වැනි දින කොල්කටා හි ගොවි රැලියක් සඳහා එස්. කේ. එම් නායකයන් සහභාගී වන අතර, රජයේ සියලුම එකලස් කිරීමේ මැතිවරණ කොට්ඨාස වෙත වාහන යවනවා‘‘

Recommended For You

About the Author: Thusal