භූමිතෙල් සහනාධාරය ගැන අගමැති නිලධාරීන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම

දෙදහස් විසි එකේ පෙබරවාරි 05 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අනුව භූමිතෙල් සහනාධාරය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සහ බොරතෙල් සඳහා වන වරාය හා ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන බද්ද නැවත සකස් කිරීම සඳහා පත්කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පළමු වරට අද (08) දින පෙරවරුවේ මුදල් අමාත්‍යංශයේ දී රැස්විය.

භූමිතෙල් සහනාධාරය අවභාවිතයකින් තොරව සෘජුවම ගොවීන්ට හා ධීවරයින් ඇතුළු ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබාදීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සොයා බලන ලෙසත්  ඊට අදාළ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අදාළ නිලධාරීන්ට මෙහි දී දැනුම් දුන්නේය.

එමෙන්ම තෙල් සංස්ථාව විසින් රාජ්‍ය බැංකු වලින් ලබා ගන්නා ණය ඩොලර් වෙනුවට රුපියල් වලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව රාජ්‍ය බැංකු සහ මහ බැංකුව සමඟ සාකච්ඡා කරන මෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් දුන්නේය. 

Recommended For You

About the Author: Thusal