ගොවිබිමට ගොස් වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතයට ගොවීන් තුළ දැඩි උනන්දුවක්

වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය අනුරාධපුර, මඩකලපුව, අම්පාර පොළොන්නරුව, හම්බන්තොට සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක 6ක් මුල් කරගෙන දිවයින පුරා ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි.

අද (17) කෘෂිකර්ම අමාත්‍යමහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ වී මිලදී ගැනීමේ කාර්යාලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක් වුණා. එහිදී කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ වී මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාන්විතයට දැඩි උනන්දුවක් පැවති බව නිරීක්ෂණය වුණා.

ඔඩිඩුසුඩාන් හා කිලිනොච්චි සහකාර කළමනාකරු ප්‍රකාශ කළ පරිදි පහසුවෙන්ම වී මෙට්‍රික් ටොන් 10,000 ක්, එම දිස්ත්‍රික්කයෙන් මිලට ගෙන තිබෙනවා. වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතයේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දී ඇති දිස්ත්‍රික්කයන්ට අමතරව කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම වී මිලදී ගැනීමේ  ක්‍රියාන්විතය ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව සමස්ථයක් ලෙස මසක කාලයක් තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ දෙකක් මිලට ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල මේ වන විට ඉතා සාර්ථක බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

රජය සතු වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ තුනක සංචිතයක් පවත්වාගෙන යාම තුළින් වී හා සහල් මාෆියාවෙන් ගොවියාත්, පාරිභෝගිකයාත් ආරක්ෂා කිරීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. ඒ සඳහා වී අලෙවි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට උතුරේ ජනතාව දැඩි උනන්දුවකින් කටයුතු කරමින් සිටි. තරඟකාරි මිලට රජය වී මිලදී ගැනීමට තීරණය කිරීම තුළින් තමන්ට ඉතා හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් උදා වූ බව එම ප්‍රදේශවල ගොවි ජනතාව පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලයට තම අස්වැන්න අලෙවි කිරීමට තීරණය කළ බවයි වී ගබඩාවට පැමිණි ගොවි ජනතාව ප්‍රකාශ කළේ.

උතුරු පළාතේ මෙන්ම දිවයිනේ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලද ගොවි ජනතාව රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙළට පූර්ණ සහය ලබාදෙන බව ඒ ප්‍රදේශ වල වී අලෙවි මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා. කිලිනොච්චි සහ ඔඩිඩුසුඩාන් වී ගබඩා සංකීර්ණ මේ වන විටත් මුළුමනින්ම පිරි ගොස් ඇති අයුරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා.

කිලිනොච්චිය වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට ගිය අමාත්‍යවරයා වී මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සොයා බැලුවා. දිස්ත්‍රික්ක 6යේ වී මිලදී ගැනීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතයට පමණක් නිලධාරීන් 366 ක් යොදවා ඇති අතර ගොවි බිමටම ගොස් අත්පිට මුදලට වී මිලදී ගැනීමට එම නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. උතුරු පළාතේ ඇතුළු අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ද මේ ආකාරයෙන් වී මිලදී ගැනීමේ රජයේ ක්‍රියාන්විතයට දැඩි උනන්දුවක් පවතිනවා.

Recommended For You

About the Author: Thusal