ගබ්සා කිරීම සහ දරු උපත් සඳහා නවසීලන්තයේ වැටුප් සහිත නිවාඩු හිමිවෙයි

ගබ්සාවක් හෝ දරු ප්‍රසූතියක් ඇති යුවළයන් සඳහා වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබාදීමට නවසීලන්තයේ පාර්ලිමේන්තුව නිතී සම්මත කර තිබෙනවා. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ ගබ්සා වීමක් සඳහා ද අදාළ වැටුප් සහිත නිවාඩු හිමිවීමයි.

පනත ඉදිරිපත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජිනි ඇන්ඩර්සන් කියා සිටියේ, මව්වරුන්ට සහ ඔවුන්ගේ හවුල්කරුවන්ට අසනීප නිවාඩු නොගෙන ‘ඔවුන්ගේ පාඩුව පියවා ගැනීමට’ මෙම නීතිය මගින් ඉඩ දෙන බවයි.

දරුකමට හදා ගැනීම හෝ අන්වාදේශ සේවයක් වුවද දරුවෙකු සිටින අයට මෙම පනත අදාළ වෙනවා. නවසීලන්තය ඉන්දියාවට පසුව මෙම පියවර හඳුන්වා දුන් ලෝකයේ දෙවන රට බවට පත්ව තිබෙනවා.

ඇන්ඩර්සන් මහත්මිය පැවසුවේ නවසීලන්තයේ කාන්තාවන් හතර දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු ගබ්සාවක් කර ඇති බවත් නව විධිවිධානය මඟින් “අසනීප නිවාඩු ලබා නොගෙන ඔවුන්ගේ පාඩුව පියවා ගැනීමට කාලය ලබා දෙනු ඇති” බවත් ය.

“ඔවුන්ගේ ශෝකය අසනීපයක් නොවේ, එය අලාභයකි. පාඩුව සඳහා කාලය ගතවේ, නවසීලන්තය” ප්‍රගතිශීලී සහ සානුකම්පිත නීති සම්පාදනය සඳහා මග පෙන්වයි “යනුවෙන් ඇය පැවසුවාය.

මීට වසරකට පෙර පාර්ලිමේන්තුව විසින් ගබ්සාව තහනම් කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ පනතක් සම්මත කරන ලද අතර ගර්භනීභාවයට සති 20ක් දක්වා කාලය අවසන් කිරීමට කාන්තාවන්ට අවසර දෙන ලදී.

Text by – bbc

Recommended For You

About the Author: Thusal