සොරාගත් ෆේස්බුක් ගිණුම් මිලියන 553ක දත්ත අතර ඔබේ දත්තත් තිබිය හැකියි !

ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියෙහි තිබූ දුර්වලතාවයක් යොදාගනිමින් ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් මිලියන 553 දෙනෙකුගෙන් සොරාගත් දත්ත ඊයේa (3) දිනය වන විට අන්තර්ජාලයට නොමිලේ මුදාහැර ඇත. රටවල් 107 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක සිටින ෆේස්බුක් පරිශීලකයන්ගේ දත්ත පමණක් දැනට අන්තර්ජාලයට නිකුත්වී ඇත.

සොරාගැනීමට ලක්වූ ෆේස්බුක් පරිශීලකයන්ගේ දත්ත අතර ශ්‍රී ලාංකික ෆේස්බුක් පරිශිකයන්ගේ සංවේදී දත්තද තිබියහැකි අතර මේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් තම ෆේස්බුක් ගිණුම් වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් අවධානය යොමුකළයුතු බව අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ලෙස අවධාරණය කරමු. 

ශ්‍රී ලාංකික ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් ශක්තිමත් මුරපද භාවිතයට යොමුවීම හා දෙවන සාධක දෙකක සත්‍යාපනය නොහොත් two-factor authentication (2FA) තම ෆේස්බුක් ගිණුම් වල සක්‍රීය කිරීම සිදුකලයුතු බව අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් වෙත දැනුම් දෙමු.

තවද මෙලෙස සොරාගත් දත්ත ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියෙන් පිටතදී වුවද ඔබව නොමග යැවීම සදහාල ඔබගේ වෙනත් ගිණුමක් පැහැර ගැනීම සදහා හෝ එම දත්ත වෙනත් ක්‍රම වලට අවභාවිතයට යොදාගතහැකි බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන ලෙස අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පෙන්වා දෙමු.

Recommended For You

About the Author: Thusal