වියළි මිරිස්වලින් ස්වයංපෝෂිත වෙන්න ඉලක්ක ගත වැඩපිළිවෙළක්

මේ වසර තුළ වියළි මිරිස් ජාතික අවශ්‍යතාවෙන් 35% ක් නිෂ්පාදනයටත්, වසර තුනක් තුළ වියළි මිරිස් ජාතික අවශ්‍යතාවයෙන් 100%ක්ම මෙරට තුළින්ම නිෂ්පාදනයටත් ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

image 02

මෙරට ජාතික වියළි මිරිස් අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික් ටොන් 60,000ක් වන අතර එම සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම ආනයනය කරනු ලබනවා. මේ වසරේ හෙක්ටයාර 5000 ක මිරිස් වගා කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා වූ බීජ මිරිස් ඇට අවශ්‍යතාව කිලෝග්‍රෑම් 2500ක් බවත් මෙම බීජ මෙරට තුළම නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල දිගම්පතන ප්‍රදේශයේ වර්ග අඩි 2000ෙක ටනල් 20ක් සහ නාවලපිටිය අලුත්ගම බීජ ගම්මානය තුළ වර්ග අඩි 1500 ක ටනල් 40 ක් තුළ බීජ මිරිස් නිෂ්පාදනයට පියවර ගෙන තිබෙනවා. මේ සදහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් අදාළ අංශ වෙත කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ලබාදී තිබෙනවා.

image 09

මේ අතර දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ බීජ මිරිස් වගාවට තෝරාගත් ප්‍රදේශ අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වූ අතර, එම ගොවි ජනතාව සමඟ දඅමාත්‍යතුමා සාකච්ඡා කළා. ඔවුන්ගේ ගැටළුවලට විසඳුම් මෙන්ම රජය සියලු සහාය ලබාදෙන බවත් මෙහිදි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

image 03

මෙහිදී වැඩි දුරටත් කරුණු පැහැදිලි කළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා, නාවලපිටියේ අලුත්ගම බීජ ගම්මානය තුළ මේ වනවිටත් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා. මේ වසරට අවශ්‍ය සියලු බීජ මිරිස් නිෂ්පාදනයට මේ වනවිට පියවරගෙන අවසන්.මේ වසර තුළ වියළි මිරිස් ජාතික අවශ්‍යතාවෙන් 35% ක් නිෂ්පාදනයටත්, වසර තුනක් තුළ වියළි මිරිස් ජාතික අවශ්‍යතාව 100% මෙරට තුළින්ම නිෂ්පාදනයටත් ඉලක්කගත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මකයි. මෙරට නිෂ්පාදනය කළ හැකි එහෙත් ආනයනය මත යැපෙන ආනයන ආර්ථිකය වෙනුවට, නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනගමින් විදේශයන්ට ඇදී යන අපේ රටේ මහා ධනස්කන්දය මෙරට තුළම රදවා ගනිමින් කෘෂිකර්මයෙන් රට ගොඩනැගීම අමාත්‍යංශයේ ඉලක්කය හා අපේක්ෂාවයි. ඒ සඳහා දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් ලෙසයි, තෝරාගත් ප්‍රදේශ දෙකක් වන නාවලපිටිය අලුත්ගම බීජ ගම්මානය හා දඹුල්ල දිගම්පතන ප්‍රදේශයේ බීජ ගම්මානයක් ස්ථාපිත කොට බීජ නිෂ්පාදනයට මෙලෙස පියවර ගෙන ඇත්තේ‘‘

Recommended For You

About the Author: Thusal