මංගල – අවමංගල උත්සව සඳහා සහභාගී වන පිරිස සීමාකිරීමට අවධානය

විවාහ මංගල උත්සව  සහ අවමංගල උත්සව සඳහා සහභාගී කරවාගත හැකි පිරිස සීමා කිරීමට අවධානය  යොමු කර ඇතැයි ද  මෙම උත්සව ඇතුළු සියළු උත්සව අවස්ථා සඳහා මීට ඉහතදී ක්‍රියාත්මක වූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවධානය යොමු ඇතැයිද රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා.

 

Recommended For You

About the Author: Thusal