යහපාලන ආණ්ඩුව ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘති බොහෝමයක් අතරමඟ

පසුගිය ආණ්ඩුව ආරම්භ කළ ඇතැම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නියමිත දිනට අවසන් කිරීමට  තිබුණද විවිධ හේතු මත එම ව්‍යාපෘති නවතා දමා තිබෙනවා යැයි පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ මඟින් අහිමි වන්නේ ජනතාවට ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභයි. එම නිසා එම අතරමඟ නවතා දමා ඇති පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව සොයා බලා ඒවා නැවත ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා යැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පැවසීය.

පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් ආරම්භ කළ පොලොන්නරුව පලුගස්දමන මහා විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අතර මඟ නවතා දමා තිබුණි. ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට ක්‍රීඩා  හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාත්,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යය රොෂාන් රණසිංහ මහතාත්,  පසුගිය 11 වෙනිදා එම ස්ථානයට ගොස් ඒ පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීය. එම ශ්‍රවණාගාරය සඳහා ඇස්තමේන්තු කළ මුදල රුපියල් 54 කෝටියකට අධිකයි. ආසන 1500 කින් යුත් මෙම ශ්‍රවණාගාරයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරනු ලැබූයේ 2017 වර්ෂයේ අප්‍රේල් 12 වන දිනයි .එදා සිටම මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු හරියාකාරව සිදුව තිබුණේ නැහැ. ඒ අනුව මෙය ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව කරුණු සොයා බලා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය විය. එහි යෝජනා අදහස් විමසා ඒ පිළිබඳ සමාලෝචනයකින් පසු නැවත මෙම කටයුතු ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව එහිදී  එකඟතාවයකට පැමිණියා.මෙය ලංකාවේ විශාලතම ශ්‍රවණාගාරය ලෙස ඉදි කිරීමටයි  පසුගිය ආණ්ඩුව සැලසුම් කර තිබුණේ’’

Recommended For You

About the Author: Thusal