අත්‍යාවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනයට පැනවූ 100%ක තැන්පතු අවශ්‍යතාව ඉවතට

අත්‍යවශ්‍ය නොවන සහ හදිසි නොවන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා පනවා තිබූ 100%ක ආන්තික මුදල් තැන්පතු අවශ්‍යතාව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද (1) ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සය මාසික මාර්ග සැලැස්ම එළිදක්වමින් අධිපතිවරයා එම කරුණු කීවේ ය.

සියයට සියයක ආන්තික මුදල් තැන්පතු අවශ්‍යතාව හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසක් විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් බවත් එය සලකා බලා අදාළ නියෝගය වහාම අත්හිටුවන බව අධිපතිවරයා කීවේය.

ඒ අනුව පරාටේ එක්සිකියුෂන් (Parate execution) යටතේ කෙරෙන දේපළ සහ වාහන පවරාගැනීම තවත් මාස හයක් දක්වා නවත්වැන්නැයි බැංකු සහ බැංකු නොවන ක්ෂේත්‍රයට නියෝග කරන බව ද දැනට ලබා දී තිබෙන ණය ප්‍රමාද කිරීමේ ක්‍රමවේදය තවදුරටත් කරගෙන යෑමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ද්‍රවශීලතා පහසුකම් සැපයීම සඳහා මහ බැංකුව ඉදිරිපත් වන බව ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා පැවසුවේය.

Recommended For You

About the Author: Thusal