දෙමුහුන් බීජවලින් රට ස්වයංපෝෂිත කිරීමට කෘෂි ඇමැතිගෙන් බලධාරීන්ට උපදෙස්

දෙමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පර්යේෂණ කඩිනමින් නිම කර පෞද්ගලික අංශයත් සම්බන්ධ කරගෙන මෙරටට අවශ්‍ය සියලු බීජ මෙරටේ නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට පියවර ගන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේය.

ඉකුත් සෙනසුරාදා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරින් හා පෞද්ගලිකව බීජ ආනයනය කරන්නන් සමඟ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පැවැති සාකච්ඡාවකදී  අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

බීජ ආනයනය කිරීම සඳහා වසරකට රුපියල් මිලියන 2000ක් පමණ වැය වන බවද මෙම සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය විය. මාළු මිරිස් බීජ ග්‍රෑම් සියයක් සඳහා රුපියල් 1330ක්, ලීක්ස් බීජ ග්‍රෑම් සියයකට රුපියල් 2300ක් හා බීට් ග්‍රෑම් 400කට රුපියල් 4000ක් පමණ වැය  කිරීමට සිදුවන බවත්, මෙරට ගොවීන්ට එය දරාගත නොහැකි වියදමක් බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.

බෝග වර්ග 28ක බීජ මෙරටට ආනයනය කරන බැවින් එම බීජ සියයට සියයක්ම 2024 වන විට  මෙරටේදී නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා කාල රාමු සහිතව සැලසුම් සකස් කළ යුතු බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය. 

Recommended For You

About the Author: Thusal