ලෝක වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල තව දුරටත් ඉහළට

ලෝක වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල තව දුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර අද (05) දිනය වන විට රත්‍රං අවුන්සයක මිල අමෙරිකානු ඩොලර් 1,768ක් පමණ වී ඇත. යි සත 65 ක් ලෙසය. එම අගය ඊයේ වාර්තා වුණේ අමෙරිකානු ඩොලර් 1,754 යි සත 55ක් ලෙසය.

Recommended For You

About the Author: Thusal