ගුරුවරු නොමැති හන්දා – තුරු සෙවණේ සිට අකුරු බැන්දා

අද (21) උදෑසන දඹුල්ල තිත්තිත්තවැල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවෝ දෙමව්පියන්ගේ දෙපා වැඳ පාසැලට පැමිණියේ කලකට පසු වෙනදා මෙන් අකුරු කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙනි. එලෙස පැමිණි දරුවන්ව දෙමව්පියන් විසින් පිළිගත්තේ මල් කළඹක් ලබා දෙමිනි. එහෙත් දරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් වූයේ කිසිදු ගුරුවරයෙකු පාසල් පැමිණ නොසිටි නිසාවෙනි. සෑම පන්ති කාමරයක්ම ඉබි යතුරු දමා වසා තිබුණි. ඒ නිසා පාසල් පැමිණි දරුවන්ට සිදු වූයේ තුරු සෙවණේ සිට අකුරු කිරීමටයි.

පාසල් ඇරපු හන්දා, අම්මා ආවා මාව කැන්දා, ගුරුවරු නොමැති හන්දා, තුරු සෙවණේ සිට අකුරු බැන්දා …!

සටහන සහ ඡායරූප – දඹුල්ල කාංචන කුමාර ආරියදාස

Recommended For You

About the Author: Thusal