ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය මූලාශ්‍රවල දැවැන්ත බිඳ වැටීමක්

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණවල -32.8%ක අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙයි.

අගෝස්තු මාසයට අදාළ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන්  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පසුගිය දා (19) නිකුත් කළ නිවේදනයෙන් මේ බව අනාවරණය වේ. 2020 අගෝස්තු මාසයේ දී විදේශගත මෙරට ශ්‍රමිකයින් විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 664ක් මෙරටට එවා ඇති අතර 2021 අගෝස්තු මාසයේදී එය ඩොලර් මිලියන 447 දක්වා 32.8%කින් බිඳවැටී ඇත. එම මුදල ඩොලර් මිලියන 217කි.

මේ අතර ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා මාස 8 තුළ ගිය වසරේදී ඩොලර් මිලියන 4346ක් එවා ඇති අතර එම මාස අටට අදාළ සමස්ථ විදේශ විනිමය එවීම් ප්‍රමාණයද මෙම වසරේදී බිඳවැටී ඇත. එය ඩොලර් මිලියන 4224 දක්වා පහත වැටී ඇත.එනම් ඩොලර් මිලියන 122කින් පහත වැටී තිබීමය.

මේ අතර පසුගිය වසරේ මුල් මාස අට තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 682ක් උපයා ඇති අතර මෙම වසරේ එය ඩොලර් මිලියන 33 දක්වා පහත වැටී තිබේ.

2021 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ බංගලාදේශ බැංකුව අතර ඇති කර ගත් ද්වීපාර්ශ්වික විදේශ විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම යටතේ මූලික අදියරේ විනිමය හුවමාරු වීම සිදු විය. අන්තර් බැංකු වෙළඳපොළේ සාමාන්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය 2021 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී සමස්තයක් ලෙස ස්ථාවරව පැවතුණු අතර, මාසය අවසානයේ දී විනිමය අනුපාතිකය මත යම් පීඩනයක් නිරීක්ෂණය වීම හේතුවෙන් රුපියල ස්ථාවර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට මැදිහත් වීමට සිදුවිය. 

press_20211019_external_sector_performance_August_2021_s

Recommended For You

About the Author: Thusal