ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඊළඟ ආණ්ඩුවේ තීරණාත්මක බලවේගය විය යුතුයි

අද පවතින තත්ත්වය අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 113 දිනාගෙන බලය ඇල්ලීම පහසු නැහැ. නමුත් පක්ෂය ගම් මට්ටමින් ගොඩනගා වශයෙන් ඊළඟ මහ මැතිවරණයේදී අපි ආසන  50ක්වත් දිනාගෙන ඊළඟ රජයේ තීරණාත්මක බලවේගය බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පත් විය යුතුයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා සදහා ශ්ඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අලුත් වැඩපිළිවෙළක් එක්ක ගමට යා යුතුයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ උප සභාපති කම්කර අමාත්‍ය  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ බල මණ්ඩලය පිහිටුවීමේ  අවස්ථාවට එක්වෙමින්ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ‘ඒ සඳහා වැටී තිබෙණ අපේ පක්ෂය ගොඩ ගත යුතුයි. ඒකට ආකර්ෂණීය වැඩපිළිවෙළක් තිබිය යුතුයි. රස්සාවල්දීලා, පාරවල් හදන දීලා ඒ ජයග්‍රහණය ලබන්න බැහැ .ඒ සඳහා නව දේශපාලන දර්ශනයක්, නව දේශපාලන වැඩපිළිවෙළක් මේ රටේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි‘‘

Recommended For You

About the Author: Thusal