උතුරු – නැගෙනහිර බිම්බෝම්බ ඉවත් කළ ඉඩම් අක්කර 2,186ක් මුල් පදිංචිකරුවන්ට

උතුරු – නැගෙනහිර බිම්බෝම්බ ඉවත් කළ ඉඩම් ජනතාවට ලබා දීමේ වැඩසටහන යටතේ කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ, පච්චිලායිපල්ලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බිම්බෝම්බ වලින් නිදහස් කරන ලද ඉඩම් නැවත මුල් පදිංචිකරුවන් වෙත ලබා දීම ධීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ සහ ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ නිවාස විෂය භාර අමාත්‍ය, අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත, ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශයට අයත් ‘බිම්වෙඩි පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය’ විසින් බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

ඒ අනුව කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පච්චිලායිපල්ලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මුහමාලෙයි, ඉත්තාවිල්, වෙම්බඩිකර්නි, කිලාලි සහ අල්ලිප්පලෙයි යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල අක්කර 2,186 ක භූමී ප්‍රමාණයක් මෙහිදී පවුල් 270 ක් වෙනුවෙන් නිදහස් කරන ලදි.

මෙම ප්‍රදේශයන්හි බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේදී පුද්ගලනාශක බෝම්බ 87,290, ක් සහ පුපුරා නොගිය බෝම්බ සහ අනෙකුත් පතොරම් හා අවි කොටස් 196,985 ක් සොයා ගෙන ඇත.

මෙරට බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන සදහා ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවද සහය ලබා දෙන අතර ඊට අමතරව හලෝ ට්‍රස්ට් ආයතනය, මැග් ආයතනය, ඩෑෂ් ආයතනය හා ෂාප් ආයතනය යන  අන්තර්ජාතික හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානද ඒ සදහා විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලබයි.

Recommended For You

About the Author: Thusal