චීන පොහොර සමාගමෙන් ‘ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවයට එන්තරවාසියක් !

චීන පොහොර නැවේ සිදුවීමට අදාළව නොසැලකිලිමත් ගනුදෙනුවක් ඔස්සේ තම ආයතනයට සිදු වූ පාඩුවට සහ කීර්ති නාමයට හානි කිරීමේ චෝදනාවට සිය සමාගමට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 8ක වන්දි මුදලක් ගෙවන ලෙස චීනයේ ක්වින්ඩාඕ සීවින් සමාගම විසින් මෙරට ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවයට එන්තරවාසියක් මඟින් දැනුම් දී තිබේ.

ක්වින්ඩාඕ සීවින් සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මෙරට නීතිඥ එම්.ජේ.එස්. ෆොන්සේකා මහතා විසින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.ආර්.ටී. වික්‍රමාරච්චි මහතාට එන්තරවාසියක් යොමු කරමින් මේ දැනුම් දීම සිදු කර තිබේ.

එමෙන්ම එන්තරවාසිය යොමු කරන නොවැම්බර් මස 05 දා සිට දින තුනක් ඇතුළත මේ වන්දි මුදල ගෙවීමට පියවර නොගත හොත් ඒ වෙනුවෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බව ද එම එන්තරවාසියේ සඳහන් වෙයි.

දිනමිණ

Recommended For You

About the Author: Thusal