2019 සිට 2021 නොවැම්බර් 08 දක්වා එළවළු මිල ගණන් වෙනස් වුණේ මෙහෙමයි !

මේ  දිනවල එළවළු වෙළඳ පොලේ එළවළු  තොග මිල විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව ව්‍යාපාරිකයින්,  පාරිභෝගිකයන් සහ විවිධ  දේශපාලන අධිකාරිය මෙන්ම ජනතාව ද පවසති.

මෙරට එළවළු අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට හැත්තෑවක් පමණ  සපයන දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික  මධ්‍යස්ථානයේ පවතින එළවළු මිල ගනණන් මුළු රටේම මිල ඉහළ පහළ දැමීම සඳහා සුවිශාල වූ දායකත්වයක් ලබා දෙන ස්ථානයකි

එළවළු මිල පිළිබඳව බොහෝ දෙනා විවිධ දේ  ප්‍රකාශ කරති. ඇතැම්  අය වර්ෂාව නිසා එළවළු  මිල ඉහළ යන බවත් තවත් පිරිසක් මේ දිනවල  කෘමිනාශක, රසායනික පෝර  වල් නාශක ආදී  ද්‍රව්‍ය නොමැති නිසා මිල ඉහළ යන බවත් කියද්දී තවත් පිරිසක් ගොවිතැනින්  ගොවීන් ඉවත්ව වීම නිසා මේ තත්ත්වය උදා වී ඇතැයි ද පවසති.

කෙසේ වෙතත් අප  ගෙවී ගිය වසර තුනේ 2020 නොවැම්බර් මස 08 වන දින  දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු මිල පැවති ආකාරය පිළිබඳව ගවේෂණයක නිරත වූයෙමු.

දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික  මධ්‍යස්ථානයේ කළමණාකරන භාරය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ දෛනික මිල තොරතුරු සටහන් ලේඛනය පරිශීලනය කිරීමේදී 2019 වසරේ 11. 08 වන දින 2020 වසරේ 11. 08 වන දින  2021 වසරේ 11. 08 වන දින පැවැති එළවළු කිලෝවක  තොග මිල ගනණන් මෙසේ සටහන්ව තිබිණි.

 • වර්ගය                       2019 .11.08              2020.11.08            2021.11.08 
 • ගෝවා                        95 – 100                     30 –  40                  140  – 150
 • බෝංචි                       90 – 100                     110 -120                 290 – 300
 • ලීක්ස්                         130 – 135                    35 – 40                   290 – 300
 • කැරට්                         200 – 210                   120 -140               190 – 200
 • බිට්                            100 -110                      45 – 50                  30 – 35
 • තක්කාලි                     40 – 50                       50 – 70                  235 – 240
 • මාළු මිරිස්                    240 – 250                 200 – 220              220 – 250
 • රාබු                             50 – 55                       20 -25                   70 -80
 • නෝකෝල්                  85 – 90                       45  – 60                  100 – 110
 • අර්තාපල් අල               110 – 120                    165 – 170              150  – 160
 • වැටකොළු                   70 – 75                        65  – 70                 150 – 160
 • බණ්ඩක්කා                 50 – 55                        65  – 70                  90 – 100
 • පතෝල                     80 – 85                        60  -65                   150 -160
 • කරවිල                     200 – 220                    170 – 180                 200 – 220
 • වම්බටු                     65  – 70                        70 – 80                    120 -140
 • කැකිරි                     40  – 45                         20 -25                     25  – 30
 • අමුමිරිස්                       150 – 160                  100 – 150               125 – 130
 • ලොකු ලුණු විදේශීය     95 – 160                      100 – 130               165 – 170
 • ලොකු ලුණු දේශීය        =====                        250 – 260                160 – 160

කංචන කුමාර ආරියදාස – දඹුල්ල

Recommended For You

About the Author: Thusal