රුපියල් ලක්ෂ 945 ක් වටිනා ඖෂධ ප්‍රවාහන ලොරි රථ 9 ක් දිස්ත්‍රික්ක 9කට

මෙරට සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඉහල නැංවීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මුල්‍ය දායකත්වයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 9 ක් සඳහා අධි ශීතකරණ පහසුකම් සහිත ඖෂධ ප්‍රවාහන ලොරි රථ 9 ක් බෙදාදීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ පරීශ්‍රයේදී අද (09) සිදුවිය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ලොරි රථ බාරදීම සිදුකෙරිණි. 

ඖෂධ ප්‍රවාහනය සඳහා විශේෂයෙන්ම සකසා ඇති මෙම ලොරි රථයක් රුපියල් ලක්ෂ 105 ක් වන අතර මේ  සඳහා රුපියල් ලක්ෂ  945 ක මුදලක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැය කර ඇත.

මෙම ලොරි රථ අනුරාධපුර, පොලොන්නරුව, රත්නපුර, කෑගල්ල, මහනුවර, නුවරඑළිය, මාතලේ, බදුල්ල, මොනරාගල යන ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාවලට ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ගැණිනි.

මෙම බාරදීම සංකේතවත් කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹූක්වැල්ල මහතා විසින් බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරී රොහාන් වීරකෝන් මහතා වෙත අදාළ ලොරි රථයේ යතුරු බාරදීම සිදු කරනු ලැබීය.

Recommended For You

About the Author: Thusal