ඥානසාර හිමියන්ගේ කාර්ය සාධක බළකායේ තටු කපයි

ලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ  ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ බලතල (කාර්යභාරය) සීමා කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්  අලුතින්   නිකුත් කර ඇත.

මෙම නව ගැසට් නිවේදනය අනුව එම කාර්යය සාධක බලකායට මින් ඉදිරියට පැවරෙන්නේ  ශ්‍රී ලංකාවේ එක රටක් එක නීතියක් යන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වයන් දරන අදහස් හා මතවාද සැලකිල්ලට ගනිමින් සහ එකී සංකල්පය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණිකවූ සංකල්පමය රාමුවක් සකස් කිරීම සඳහා යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම පමණි.

එම  ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පිහිටුවමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් මුලින්    ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු ගැසට් නිවේදනය මගින්  අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳව සලකා බැලීම යනාදී බලතලද  එම කමිටුවට  හිමිව තිබිණ.

එම ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පිහිටුවමින් නිකුත් කළ පළමු ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන පරිදි,

“01 ශ්‍රී ලංකාව තුළ එක රටක්, එක නීතියක් ක්‍රියාත්හක කිරීම සම්බන්යෙන් අධ්‍යයනය කර ඒ සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම”

“02. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වනවිට මෙයට අදාළව සකස් කර ඇති නීති කෙටුම්පත් හා සංශෝධනයන් අධ්‍යයනය කොට ඒවායේ යෝග්‍යතාවය හා සුදුසු සංශෝධන වේ නම් ඒ සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම හා යෝග්‍ය පරිදි අදාළ කෙටුම්පතට ඇතුළත් කිරීම.” එහි මූලික කාර්ය භාර්යය වන නමුත් ජනාධිපතිවරයාගේ දෙවන ගැසට් නිවේදනය මගින් එයද සංශෝධනය කර තිබේ.

දෙවන ගැසට් නිවේදනය අනුව එහි කාර්යය “ශ්‍රී ලංකාව තුළ “එක රටක් එක නීතියක්” යන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශවයන් දරන අදහස් හා මතවාදයන්ද සැලකිල්ලය ගනිමින් එකී සංකල්පය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වූ සංකල්පමය රාමුවක් සකස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.” ලෙස සංශෝධනය කර ඇත.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ බහුත්ව ලක්ෂණය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කාර්ය සාධක බලකා සාමාජික සංයුතිය තුළ පිළිබිඹුවීමේ අවශ්‍යතාව අවධානයට ලක් කරමින් අළුත් සාමාජිකයෝ  තිදෙනෙක්  එම කාර්යය සාධක බලකායට ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර ඇත.

මෙසේ නව සාමාජිකයන් ලෙස පත් කරනු ලැබ ඇත්තේ  රාමලිංගම් චක්‍රවර්ති  කරුණාකරන්, යෝගේස්වරී සද්ගුණරාජා සහ  අයියාම් පිල්ලේ දයානන්ද රාජා යන මහත්ම මහත්මීහු වෙති.

One-Country-One-Law-2

Recommended For You

About the Author: Thusal