ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ සමාලෝචන වාර්තාව ජනපතිට

1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත නැවත සමාලෝචනයට පත් කළ නිලධාරී කමිටු වාර්තාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගැන්වීම අද (15) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

එහි සභාපති ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් වාර්තාවේ පළමු පිටපත ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්වීය.

ජාතික ආරක්ෂාවේ විවිධ පැතිකඩවලට අදාළව නොයෙක් පාර්ශ්වයන් අතර ඇති වී තිබෙන කතිකාවත් සැලකිල්ලට ගනිමින්  1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත නැවත සමාලෝචනයට ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ කැබිනට්  අනු කමිටුව වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2021 ජූනි 24 දින මෙම නිලධාරී කමිටුව පත් කෙරිණ.

Recommended For You

About the Author: Thusal