බණ්ඩාරවෙල තොග වෙළදපොළ සංවර්ධන කටයුතු ගැන කෘෂි රාජ්‍ය ඇමතිගේ අවධානය

බණ්ඩාරවෙල තොග වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ දී කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

මේ යටතේ තොග වෙළඳපොළ ඉදිකිරීම යටතේ තොග වෙළඳ කටයුතු, ගබඩා පහසුකම්, බැංකු සහ අනෙකුත් සේවා සඳහාද පහසුකම් සැලසීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් සියලුම අංශ ආවරණය වන පරිදි අවධානය යොමු විය.

01. ඇටම්පිටිය මාර්ගය වෙනත් මගකට යොමු කිරීම.

02. වෙළඳපළ සමග ඇති වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැවත ඉදිකිරීම.

03. වැව වටා ඇවිදින මං තීරුවක් සකස් කිරීම.

04. වෙළඳපළ ආශ්‍රිතව මීටර් එකසිය හතලිහක් දිග අඩි 40ක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම.

05. වෙළඳපළට අදාළ රථ ගාල ඉදිකිරීම.

මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාළ අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු වගකීම පිළිබඳව ප්‍රගති සමාලෝචනයක යෙදුනු අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු තවදුරටත් සාකච්ඡා විය.

Recommended For You

About the Author: Thusal