කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ‘හරිත කෘෂිකර්මයට‘

කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය (NOCPCO) අද (09) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ‘හරිත කෘෂිකර්මය සඳහා වන මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය – Operation Center for Green Agriculture) බවට පරිවර්තනය කර ඇති අතර ඒ අනුව කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය අහෝසි වේ.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාට අනුව, NOCPCO වසංගත ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඉවත් වනු ඇත.

NOCPO 2020 මාර්තු 16 වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

“අපි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් ලෙස අපේ රටේ ගෝලීය වසංගතය පාලනය කිරීමට වෙහෙස නොබලා කටයුතු කරනවා,” යුද හමුදාපතිවරයා අවධාරණය කළේය.

“මෙම කණ්ඩායම විසින් යෝජනා කරන ලද උපාය මාර්ග සහ ක්‍රමවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රෝගීන් කළමනාකරණය, සම්බන්ධතා සොයා ගැනීම, නිරෝධායනය මෙන්ම අපගේ සමස්ත ජනගහනයටම එන්නත් ලබා දීමට හැකි වුණා,” ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

NOCPCO කමිටුවේ ප්‍රධාන සාමාජිකයින්, විශේෂඥයින්, වෛද්‍යවරුන්, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්, පොලිස් නිලධාරීන් සහ මාධ්‍ය වෙත යුද්ධ හමුදාපතිවරයා කෘතඥතාව පළ කළේය.

Recommended For You

About the Author: Thusal