පොල් සහ තේ වගාව යළි නංවන්න අමාත්‍යාංශයෙන් නව සැලසුම්

ලබන වසරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් පොල් පැළ ලක්ෂ 23ක් මහජනතාවට ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වැවිලි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසයි.

රටේ පොල් ඉල්ලුම සපුරාලීමට රාජ්‍ය අංශය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බවද ඔහු පැවසීය. ඒ නිසා පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයින්ටත් පොල් පැළ ලබාදිය යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත්, පොල් වගාව සඳහා දැනටමත් දේශීය ජනතාවගෙන් විශාල ඉල්ලුමක් පවතී.

“පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ විශාල සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් රටේ ඉල්ලුමට සරිලන පොල් නිෂ්පාදනය කරන්න බැහැ. නියමිත පරිදි පොල් පැළ තවාන්වලට යැව්වේ නැත්නම් සේවකයන්ගෙන් වැඩක් නැහැ. ලබන ජනවාරි මාසය වන විට රටට අවශ්‍ය පොල් පැළ ලබාදීමට මණ්ඩලය සූදානම් විය යුතුයි. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ වගකීම රටට අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රමාණවත් පොල් පැළ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමයි. ඔවුන්ට ඒ වගකීමෙන් ගැලවෙන්න බැහැ’ යැයි ද වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.

මේ අතර වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ලබන වසරේදී වගාව සඳහා තේ පැල නොමිලේ ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවයි.

“මේවා කිසිම නිර්ණායකයකට යටත් නැහැ. පසුගිය කාලයේ මෙවැනි ව්‍යාපෘති සඳහා ආධාර ලබාදුන්නා. නමුත්, එය අනුගමනය කළේ නැහැ. එය මුදල් නාස්තියක් පමණක් වුණා. මේ සැරේ එහෙම දේවල් වෙන්න දෙන්න බෑ. එම නිසා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම තේ වතු නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි’ යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.

Recommended For You

About the Author: Thusal