ලෝක වෙළෙඳ පොළේ තෙල් මිල අඩුවෙද්දී ආණ්ඩුව තෙල් මිල වැඩි කරයි

ආණ්ඩුව තෙල් මිල වැඩිකර ඇත. ඒ මේ දිනවල ලෝක වෙළෙඳ පොලේ තෙල් මිල අඩුවෙමින් පවතිද්දී ය. තෙල් මිල අඩු වීමට බටහිර ලෝකයේ කොවිඩ් වසංගතයත්, එක්සත් ජනපදය, චීනය හා ඉන්දියාව තම තෙල් සංචිත වලින් කොටසක් වෙළෙඳ පොලට දැමීමත් හේතු විය.

2021 දෙසැම්බර් මස පෙට්‍රල් 92 හා 95 සාමාන්‍යයෙන් ගෙනවිත් ඇත්තේ තෙල් බැරලය ඩොලර් 85 කටය. (දෙසැම්බර් 15 දා 92 පෙට්‍රල් ඩොලර් 84.81 කටත් 95 පෙට්‍රල් ඩොලර් 87.260 කටත් ලෙසය). එනම් බැරලය සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 17,255/= කටය. (නිල ඩොලරයක අගය රු. 203 ලෙස ගෙන). ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් මිල රු. 108/= කි.  ඒ අනුව 92 පෙට්‍රල් ලීටරයකින් ලැබෙන ලාභය රුපියල් 69/= ක් හා 95 පෙට්‍රල් ලීටයකින් ලැබෙන ලාභය රුපියල් 99/= කි.

ප්‍රවාහන වියදම්, සංස්ථාවේ වියදම්, අලෙවිකරුවන්ගේ වියදම් සියල්ල ලීටරයකට රු. 10/= ලෙස ගතහොත් පෙට්‍රල් ලීටරයකින් (92) රුපියල් 59/= ක් හා පෙට්‍රල් (95) ලීටරයකින් රුපියල් 89/= ක් ලාභ ඇත. ඩීසල් වර්ග දෙක ද දෙසැම්බර් මස ගෙන්වා ඇත්තේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 85 කට ය. එනම් ඩීසල් වර්ග දෙකෙන් ද පිළිවෙලින් රු. 26/= ක් හා රු. 41/= ක් බැගින් ශුද්ධ ලාභයක් ඇත.

ඉන්ධන මිල වැඩිකළ හැක්කේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට මුදල් ඇමතිගේ අනුමැතිය ඇතිව ය. මිල වැඩිකිරීම ඉල්ලුවේ මහා බැංකුවේ අධිපති ය. මිල වැඩි කිරීම සංස්ථාව විසින් සිදු කර ඇත. බලශක්ති අමාත්‍යංශය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, තෙල් සංස්ථාව ඇතුළු ආයතන වල චෝදනා, ප්‍රතිචෝදනා ‍සහිත මාධ්‍ය සංග්‍රාමයක් මගින් මිල වැඩි වීම යටපත් කරන මාධ්‍ය සංග්‍රාමයක් ද ඉදිරියේ දියත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ආයෝජනය ලෙස (බිලියන 600 ක) නව තෙල් පිරිපහදුවක් ගැන ද මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ තෙල් ගවේශණයෙන් රුපියල් බිලියන 47 ක් (ඩොලර්) ණය‍ ගෙවීම් ගැන ද වූ සුරංගනා කතා කීව ද තෙල් ඉතුරුකර ගැනීමට ජනතාවට දඩුවමක් ලෙස තෙල් මිල ඉහල දමා ඇත්තේ ඉතිහාසයේ පළමු වරට ය.

Recommended For You

About the Author: Thusal