ඉන්දියාව දේශීයව සංවර්ධනය කරන ලද ‘අභයාස් යානා‘ සාර්ථකව අත්හදා බලයි

ඉන්දීය ආරක්‍ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය (DRDO) විසින් දේශීයව සංවර්ධනය කරන ලද අධිවේගී වියදම් කළ හැකි ගුවන් ඉලක්කය (HEAT) අභයාස්හි පියාසැරි පරීක්ෂණය බ්‍රහස්පතින්දා සාර්ථකව සිදු කරන ලදී.

පරීක්ෂණය ඔඩීෂා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ චන්දිපූර් හි ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණ පරාසය (ITR) තුල සිදු කරන ලදී.

මෙම මිනිසුන් රහිත පද්ධතිය ඉන්දියානු සන්නද්ධ හමුදාවන්ගේ ගුවන් ඉලක්කවල අවශ්‍යතා සපුරාලනු ඇත.

ඉන්දීය ආරක්‍ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය මීට පෙර බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දෙදින තුළ දේශීයව සංවර්ධනය කරන ලද මතුපිට මිසයිල ‘ප්‍රේලේ’ පියාසැරි පරීක්ෂණවල දී සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගෙන තිබුණි.

‍අභයාස්හි ගුවන් ගමන් අත්හදා බැලීමේදී, ඉතා අඩු උන්නතාංශයක ඉහළ විඳදරාගැනීමක් සහිත ඉහළ උපධ්වනි වේග පථයක් නිරූපණය කළ බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දියත් කිරීමේදී බූස්ටර දෙකක් මූලික ත්වරණයක් ලබා දුන් අතර දිගු විඳදරාගැනීමක් සහිත ඉහළ උපධ්වනි වේගයක් පවත්වා ගැනීමට කුඩා ටර්බෝ ජෙට් එන්ජිමක් භාවිතා කරයි.

බ‌ෙංගාලය පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සහකරුවකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද දේශීය දත්ත සබැඳිය ගුවන් ගමන අතරතුර සාර්ථකව පියාසර කර පරීක්ෂා කර ඇත.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස් වාර්තා කරන අන්දමට යොදවා ඇති විවිධ පරාසයක උපකරණ මගින් ග්‍රහණය කරගත් දත්ත වලින් සම්පූර්ණ පියාසැරි කාලය තුළ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කර ඇත.

ගුවන් යානය පාලනය කරනු ලබන්නේ භූමිය පදනම් කරගත් පාලකයකින් සහ දේශීයව සංවර්ධනය කරන ලද MEMS මත පදනම් වූ අවස්ථිති සංචාලන පද්ධතියකින් සහ පියාසර පාලන පරිගණකයක් සමඟින්ය. එයට සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය මාදිලියකින් පෙර-නම් කරන ලද මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට උපකාරී වේ.

මෙම පද්ධතිය ගුවන් යානා සංවර්ධන ආයතනය (ADE), බ‌ෙංගාලය පදනම් කරගත් ඉන්දීය ආරක්‍ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය රසායනාගාරය සහ අනෙකුත් ආරක්‍ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධාන රසායනාගාර විසින් සංවර්ධනය කර ඇත.

INDIANEWSNETWORK

Recommended For You

About the Author: Thusal