ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනවලට පැමිණිලි කරන බව චීන සමාගම පවසයි

තම සමාගම විසින් නැව්ගත කළ කාබනික පොහොරවල හානිකර බැක්ටීරියා ඇති බවට ව්‍යාජ හේතු ඉදිරිපත් කරමින් අදාළ මුදල් ගෙවීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය බැංකුවලට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනවලට පැමිණිලි කරන බව සීවින් බයෝටෙක් සමාගමේ ප්‍රකාශිකාව පැවසුවාය.

තම සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රවාහනය කළ කාබනික පොහොර මෙට්‍රික්ටොන් 20,000 තුළ අහිතකර බැක්ටීරියා නොමැති බව සිංගප්පූරුවේ නවතම පරීක්ෂණ වාර්තාවට අනුව තහවුරු වූ බව ද ඇය පැවසුවාය.

‘‘ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය බැංකුවලට එරෙහිව ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන තුන වන ස්ටෑන්ඩර්ඩ්ස් ඇන්ඩ් පුවර්ස්, මූඩීස් සහ ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීම වෙත පැමිණිලි කිරීමට අප සමාගය සූදානම් වෙිමින් සිටිනවා. අදාළ අවදානම් පිළිබඳව අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ට මතක් කිරීම සඳහා අපි මෙම ආයතන තුන සමඟ නඩුවේ අදාළ සාක්ෂි බෙදා ගන්නවා,” ඇය වැඩි දුරටත් පැවසුවාය

Recommended For You

About the Author: Thusal