මැලේරියා අවදානම ගැන කියැවෙන දින දර්ශනයක්

මැලේරියා මර්දන ව්‍යාපාරය විසින් මැලේරියා රෝගයේ අවදානම පිළිබදව නැවත සිහිපත් කෙරෙන දින දර්ශනයක් නිකුත් කර ඇත. එය ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග සහ කෝවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය වෙත පිළිගැන්වීම මැලේරියා මර්දන ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.) විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් රණවීර මහතා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී සිදු කළේය. 

2012 වර්ෂයේ දී ශ්‍රීලංකාවේ අවසන් මැලේරියා රෝගියා වාර්තාවීම තුළ මැලේරියාව හදන පරපෝෂිතයා මෙරටින් තුරන් කිරීමට හැකිවී ඇත. ඉන් පසු මැලේරියා රෝගීන් මෙරටින් වාර්තාවී නොමැත.  එහෙත් විදෙස් ගතව සිට පැමිණෙන අයවලුන්ගෙන් මැලේරියා රෝගය වැළදුනු රෝගීන් විටින් විට වාර්තාවී තිබේ. එමගින් මැලේරියා රෝගයේ අවදානම නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත යොමුවෙමින් පවතී. විදෙස්ගතව සිට පැමිණි මැලේරියා රෝගීන් 50ක් පමණ මේවන විට හදුනාගෙන ඇත. 

විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන අයගෙන් මැලේරියා රෝගය මෙරට ජනතාව වෙත බෝවීමට ඇති ඉඩකඩ අවම කිරීම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ඇතුළු, විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන්නන්ගෙන් සහ ඒ ආශ්‍රිතයින්ගේ වගකීම බැවින් ඔවුන්ගේ අවධානයට එය යොමුවිය යුතුය.  රෝගීන් වාර්තාවීම අවමවීම තුළ රෝග පාලනයට ඇති අවධානය ගිලිහීමට ඇති අවකාශය පුළුල්ය. එබැවින් මැලේරියා රෝගයේ ඇති අවදානම නැවත සිහිපත් කෙරෙන දින දර්ශනයක් මෙසේ UNHCR ආධාර යටතේ නිර්මාණය කර ඇත. මෙම දින දර්ශනය සෑම රෝහලකම වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සහ මහජනතාවගේ අවදානයට යොමු කෙරෙන අයුරින් ස්ථානගත කිරීමට නියමිතය.  

Recommended For You

About the Author: Thusal