කැළණිතිස්සට ඩීසල් නෑ – රට පුරා විදුලිය විසන්ධි විය හැකියි – ලංවිම කියයි

කැලණිතිස්ස බලාගාරයට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රමාණවත් ඩීසල් ලබා නොදීම හේතුවෙන් රට පුරා විදුලිය විසන්ධි වන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇන්ඩෘෘ නවමනි මහතා පවසයි.

‘ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව නියමිත වේලාවට අවශ්‍ය ඩීසල් ලබා නොදුනහොත් අපට විදුලිය සැපයීම දිගටම කරගෙන යාමට නොහැකි වනු ඇත. එබැවින් රට පුරා විදුලිය විසන්ධිවීම් කිහිපයක් අත්විඳිය හැකිය‘ ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Thusal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *