එක්දින සහතික නිකුත් කිරීම නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවයි

විභාග සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව සඳුදා (24) සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහතා පවසයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.doenets.lk හි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ඒ අනුව, සහතික ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් ඔන්ලයින් පද්ධතිය හරහා, විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ජංගම යෙදුම වන “DoE” හරහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අවශ්‍යතාවයට අනුව, සහතික විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයදුම්කරුගේ ලිපිනයට ස්පීඩ් තැපැල් මගින් යවනු ලැබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවට ඇතුළු වන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමට සහ කාර්ය මණ්ඩලය අතර COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා මෙම තීරණය ගත් බව ඔහු පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Thusal