පළාත් 06ක ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 47කට කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ

පළාත් 06ක ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 47කට කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ බෙදාදීම අද (03) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. 

මේ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 250කි. හරිත කෘෂිකර්මාන්තයක් වෙනුවෙන් ගොවීන් දිරිමත් කිරීම හා ඵලදායීතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා ක්‍රියාත්මක “දේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂි ව්‍යාපෘතිය” යටතේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලට මෙම යන්ත්‍රෝපකරණ බෙදා දෙනු ලැබේ.

අස්වනු නෙළීමේ යන්ත්‍ර, වල් නෙළීමේ යන්ත්‍ර, ගොයම් කැපීමේ යන්ත්‍ර, බීජ තවාන් යන්ත්‍ර, අශ්ව බල 45 ට්‍රැක්ටර් ඇතුළු යන්ත්‍රෝපකරණ වර්ග 7ක් මීට ඇතුළත්ය.  උතුර, උතුරු මැද, නැගෙනහිර, වයඹ, ඌව සහ දකුණු පළාත්වලට අයත් දිස්ත්‍රික්ක 11ක ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 47කට මෙම යන්ත්‍රෝපකරණ ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

Recommended For You

About the Author: Thusal