ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ චන්ද්‍රිකා අභ්‍යවකාශ ගත කිරීමේ විප්ලවය

මෙහෙයුම් යෙදුම් තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තවත් චන්ද්‍රිකා සංඛ්‍යාවක් දියත් කිරීමට ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය සැලසුම් කර ඇත

ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය (ISRO) විසින් 1975 සිට ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති චන්ද්‍රිකා 129 ක් සහ රටවල් 36 කට අයත් විදේශීය චන්ද්‍රිකා 342 ක් අභ්‍යවකාශ ගත කර ඇති බව ඉන්දීය විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය ජිතේන්ද්‍ර සිං බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශ කළේය.

සම්පූර්ණ විදේශීය චන්ද්‍රිකා අතුරින් 39 වාණිජ චන්ද්‍රිකා වන අතර ඉතිරිය නැනෝ චන්ද්‍රිකා වේ.

තවද,ඉන්දීය රාජ්‍ය සභාවේදී ප්‍රශ්නයකට ලිඛිත පිළිතුරක් දෙමින් සිං පැවසුවේ, ජාතියට විවිධ හඳුනාගත් සේවාවන් සපයන අභ්‍යවකාශයේ සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් චන්ද්‍රිකා 53 ක් ඇති බවයි. ඉන් 21ක් සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා වේ, අටක් නාවික චන්ද්‍රිකා ය, 21ක් පෘථිවි නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකා සහ තුනක් විද්‍යා චන්ද්‍රිකා වේ.

“චන්ද්‍රිකා සක්‍රීය දත්ත සහ සේවාවන් ඉන්දියාවේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගැනේ. රූපවාහිනී විකාශනය, සෘජුවම නිවසටම, ATM, ජංගම සන්නිවේදනය, විද්‍යුත් අධ්‍යාපනය, ටෙලි වෛද්‍ය සහ කාලගුණය, පළිබෝධ ආක්‍රමණය, කෘෂි කාලගුණ විද්‍යාව සහ ධීවර කලාප පිළිබඳ උපදේශන ඊට ඇතුළත්” යැයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“භෝග නිෂ්පාදන ඇස්තමේන්තු කිරීම, බෝග තීව්‍ර කිරීම සහ කෘෂිකාර්මික නියඟය තක්සේරු කිරීම, මුඩුබිම් වාර්තා, භූගත ජල අපේක්ෂා කලාප හඳුනා ගැනීම, අභ්‍යන්තර ජලජීවී වගා යෝග්‍යතාවය සහ ආපදා අවදානම අඩු කිරීම යන කාර්යයන් සඳහා චන්ද්‍රිකා දත්ත භාවිතා කරයි” යනුවෙන් සිං පැවසීය.

ඉන්දියාව තුළ නැගී එන යෙදුම්වල අවශ්‍යතා සහ පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා තවත් චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීමට ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානය සැලසුම් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා දැනුම් දුන්නේය.

“බොහෝ අයදුම්පත් ක්‍රියාකාරී භාවිතය සඳහා ඵලදායී ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත,” යනුවෙන් ඔහු පැවසීය. එමෙන්ම තාක්ෂණය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කර ඇති බව ද ඔහු නිරීක්ෂණය කළේය.


* විභව ධීවර කලාප පිළිබඳ අනාවැකි සහ සාගර රාජ්‍ය පුරෝකථනය ඉන්දියානු ජාතික සාගර තොරතුරු සේවා මධ්‍යස්ථානය, (MoES)

* මහාලනොබිස් ජාතික බෝග පුරෝකථන මධ්‍යස්ථානය මගින් බෝග අක්කර ප්‍රමාණය සහ නිෂ්පාදන පුරෝකථනය සහ ජාතික කෘෂිකාර්මික නියඟ තක්සේරු කිරීම සහ අධීක්ෂණ පද්ධතිය, (MoA&FW)

* ඉන්දියාවේ වන සමීක්ෂණය (MoEF&CC) ද්විවාර්ෂික වන ආවරණ තක්සේරුව,

* ඉන්දීය ජල කොමිෂන් සභාව (ජල ශක්ති අමාත්‍යාංශය) මගින් වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් තක්සේරු කිරීම, ඉන්දීය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව (MoES) විසින් කාලගුණ අනාවැකි ඵල කිරීම.

* භූගත ජල අපේක්ෂාව සහ සුදුසු නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ස්ථාන සිතියම්ගත කිරීම (ජල් ශක්ති අමාත්‍යාංශය)

* ඒකාබද්ධ ජල පෝෂක කළමනාකරණ වැඩසටහන

indianewsnetwork

Recommended For You

About the Author: Thusal