වෛරසමය කාන්තාරයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

අප දැන් සිටින්නේ ක්වින්ටන් ටැරන්ටිනෝගේ “Kill Bill” චිත්‍රපටයේ අවසන් ජවනිකාව සිහි ගන්වන ආකාරයේ දේශපාලනික නිමේෂයක් තුළය. බිල් සමග වන අවසන් සටනේදී බියට්‍රික්ස් ඔහුට මිථ්‍යාමතික සටන් කලාවේ එන මාරාන්තිකම පහරක් එල්ල කරයි. එම... Read more »