උසේන් බෝල්ට් පරාජය කළ ඉන්දීය ‘ගොපල්ලා’

දකුණු ඉන්දියාවේ ඉදිකිරීම් කම්කරුවෙකු මී හරක් සමග දිව යාම වෙනුවෙන් පැවති තරඟයකදී වාර්තාගත ජයග්‍රහණයක් ලැබීමෙන් පසු ඔලිම්පික් රන් පදක්කම්ලාභී උසේන් බෝල්ට් සමඟ සැසඳීමට ඉන්දීය මාධ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා. මේ අපූරු/ සුපිරි විස්කම... Read more »